Salvem el Monestir de Sant Feliu de Guíxols

salvem_monestir_Sant_Feliu_de_Guixols_5.jpg

El monestir benedictí, l’element patrimonial més important de Sant Feliu de Guíxols (Bé Cultural d’Interès Nacional) es troba actualment afectat per un projecte de l’equip de govern local que suposarà un greu atemptat a tot el seu conjunt monumental. La futura seu de la col·lecció Thyssen que s’hi preveu fer comportarà foradar-ne els murs exteriors i construir un edifici adjunt de nova planta que ocuparia l’actual Plaça de l’Abadia: un cop mortal a un símbol de la ciutat i punt d’interès turístic de la Costa Brava.

Vist això, demanem a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a totes les institucions implicades:

1. Buscar una ubicació alternativa consensuada amb tots els grups municipals del Consistori per acollir la col·lecció Thyssen que descarti l’àmbit del monestir, una aposta sense cap justificació raonable.

2. Preservar el conjunt del monestir i conservar l’actual Plaça de l’Abadia com a espai públic, potenciant el seu caràcter lúdic amb la creació d’un parc urbà al seu voltant (integrant la recent adquirida finca de Can Blasco) dedicat a la divulgació del nostre patrimoni arqueològic i que dialogui en harmonia amb el conjunt històric-monumental i amb un autèntic projecte de museu d’història de la ciutat.

#salvemelmonestir

(Signa la petició a Change.org)

(descarrega l’avantprojecte complert)

Anuncis
Llegeix més "Salvem el Monestir de Sant Feliu de Guíxols"

Salvemos el monasterio de Sant Feliu de Guíxols

El monasterio benedictino, el elemento patrimonial más importante de Sant Feliu de Guíxols (Bien Cultural de Interés Nacional) se halla actualmente afectado por un proyecto del equipo de gobierno local que supondrá un grave atentado a todo su conjunto monumental. La futura sede de la colección Thyssen que se prevé realizar comportará perforar sus muros exteriores y construir un edificio adjunto de nueva planta que ocuparía la actual Plaza de la Abadía: un golpe mortal a un símbolo de la ciudad y punto de interés turístico de la Costa Brava.

Visto lo anterior, pedimos al Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols y a todas las instituciones implicadas:

1. Buscar una ubicación alternativa consensuada con todos los grupos municipales del Consistorio para albergar la colección Thyssen que descarte el ámbito del monasterio, una apuesta sin ninguna justificación razonable.

2. Preservar el conjunto del monasterio y conservar la actual Plaza de la Abadía como espacio público, potenciando su carácter lúdico con la creación de un parque urbano a su alrededor (integrando la reciente adquirida finca de Can Blasco) dedicado a la divulgación de nuestro patrimonio arqueológico y que dialogue en armonía con el conjunto histórico-monumental y con un auténtico proyecto de museo de historia de la ciudad.

#salvemelmonestir

(Firma la petición en Change.org)

(descarga el proyecto completo)

Llegeix més "Salvemos el monasterio de Sant Feliu de Guíxols"

Save the monastery of Sant Feliu de Guíxols

#salvemelmonestir

This Benedictine monastery – Sant Feliu de Guíxols’ most significant heritage element (declared a BCIN, or Catalan Cultural Asset of National Interest) – is currently under threat from a project conceived by the local government which would constitute a serious crime against this monument. The future Thyssen Collection Museum plans to perforate the outer walls and erect a new-build annex that would occupy the current Plaça de l’Abadia: this will strike a mortal blow against one of the town’s symbols and a major point of interest on the Costa Brava.

In view of this, we ask the Sant Feliu de Guíxols Town Council and all the institutions involved to:

1. Seek an alternative site to house the Thyssen Collection, agreed upon by all the municipal groups in government, leaving the monastery setting in peace, since that proposal lacks any reasonable justification.

2. Preserve the monastery complex; conserve the current Plaça de l’Abadia as a public space, reinforcing its recreational nature by creating a town park around it (integrating the recently purchased Can Blasco property); dedicate the complex to disseminating our archaeological heritage; create a dialogue that is in harmony with this historical monument via an authentic history museum project for the town.

#salvemelmonestir

(Sign in Change.org)

(download the architect’s project)

Llegeix més "Save the monastery of Sant Feliu de Guíxols"